©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Habibuşağı Kale

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Habibuşağı Kale
Türü:
Höyük
Rakım:
710 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Elazığ
İlçe:
Baskil
Köy:
Habibuşağı
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Orta Demir Çağı Erken Demir Çağı

     


Yeri: Habibuşağı, Elazığ İli'ne bağlı Baskil İlçe'sinin sınırları içerisinde, Malatya-Elazığ karayolunun 50 km'sindeki Kömürhan Köprüsü'nün 2 km kadar güneybatısında yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Kalenin dört bir yanı sarp kalker kayalıklarıyla çevrelenmiştir. Denizden yüksekliği 713 m'dir. Fırat Nehri'nin geçit verdiği noktaya yakınlığı ve kuzeydoğusundaki verimli vadiye olan hakimiyeti, kalenin stratejik önemini artırmaktadır. Günümüzde Karakaya Baraj Gölü'nün suları altında kalmıştır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Habibuşağı Kalesi'nde 1982-83 döneminde B. Öğün tarafından bir kazı çalışması yürütülmüştür.
Tabakalanma: Yapılan kazılar sonucu Habibuşağı Kalesi'nin Erken Demir Çağı ve Orta Demir Çağı (Urartu) dönemlerinde iskan gördüğü anlaşılmıştır.
Buluntular: Yazıt: Günümüzde kalenin önemini vurgulayan en önemli belge, kayalığın güneydoğu yüzüne çivi yazısı ile kazılmış bir yazıttır. Urartu kralı Argişti'nin oğlu Sardur'a ait olduğu anlaşılmaktadır. Kitabe günümüzde Urartu sınırları içerisinde en batı kesiminde bulunması bakımından önemlidir (Bkz. Habibuşağı Yazıtı fişi). Mimari: Kale üzerinde biri kuzey, diğeri batıdaki kayalığın içine oyularak yapılmış olan merdivenli iki tünel Urartu döneminin izlerini taşımaktadır. Kalenin sadece batı kesiminde küçük bir yerleşme vardır. Kaçak kazılar sonucu ortaya çıkmış kerpiç duvar izleri bulunmuştur. Yükseklikleri yaklaşık olarak 2 m civarındadır. Çanak Çömlek: Yapılan çalışmalar sırasında Erken ve Orta Demir Çağı'na tarihlenen çanak çömlek buluntuları ele geçirilmiştir. Nekropol: Yine yapılan çalışmalar sırasında kalenin kuzeydoğusunda ve köyün hemen bitişiğinde bir nekropol bulunmuştur. Yapılan çalışmalar sonucu burada iki urneli bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Urnelerin üzerleri birer kapak taşıyla kapatılmış olup, etrafı ve üzeri toplama taşlarla örtülmüştür. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu mezarlar Erken Demir Çağı'na tarihlenmektedir. Mezarlarının birinin yanında bir mızrak ucu bulunmuştur.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Habibuşağı Kalesi'nde bulunan yazıt buranın Urartular tarafından iskan gördüğünü açıkça göstermektedir. Ayrıca Urartuların yayılım alanı içinde bulunan en batıdaki kale olma bakımından da önemli bir yeri vardır. Ne yazık ki kale hakkında yeteri kadar araştırma yapılmamıştır. Günümüzde, Karakaya Baraj Gölü suları altında kalmıştır.


Liste'ye