©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Pulur

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Pulur
Türü:
Höyük
Rakım:
1800 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Erzurum
İlçe:
Ilıca
Köy:
Ömertepe
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Orta Demir Çağı

     


Erzurum İli, Ilıca İlçesi, Ömertepe (Pulur) Köyü'nde yer almaktadır. Höyükte 1960 yılında H.Z. Koşay ve H. Vary tarafından kazı yapılmıştır. MÖ 4. binyıla kadar uzanan Prehistorik eserlerini tepede 4 yapı katı temsil eder. Pulur Höyük'te ele geçirilen arkeolojik malzeme Karaz kültürünün devamı niteliğindedir. Pulur Höyükte MÖ 2. ve 1. binyıl seramikleri hakkında çok net bilgiler yoktur. Özellikle MÖ 1. binyılda Urartu Dönemi'ne tarihlenebilecek bir yerleşme katı yoktur. Ancak Erken Demir Çağı'na ait çok silik bir yerleşmenin var olduğu anlaşılmaktadır. Pulur Höyük'te yapılan son araştırmalar höyüğün bir an önce korunmaya alınması gerektiğini göstermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri: Erzurum il merkezinin kuşuçumu 15 km güneybatısında; Ilıca Bucağı'nın güneydoğusunda; aynı adlı köyün içindedir. Ilıca'dan köye şose yolla kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Erzurum Ovası'nda yer alan bu yerleşme yeri; Pulur Çayı'nın sağ kıyısındadır. Çakıl ve kum birikintisinden oluşan doğal bir yükselti üzerinde; yaklaşık 17 m yüksekliğinde olan orta boy bir tepedir. Üzerinde kurulu bulunan modern köy tarafından; çeşitli nedenlerle yer yer tahrip edilmiştir. Yakın çevresi verimli tarlalarla kaplıdır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye